Privacy statement

U-Night verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website, en bij het registratie- of betalingsproces. Voorop staat dat U-Night behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website.

Ons primaire doel bij het registreren van informatie is om ervoor te zorgen dat jouw bezoek aan deze website beter verloopt. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om dit doel te bereiken. Je bent niet verplicht om die informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Informatie opslaan

Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP);
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • basale domein informatie;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken;
 • inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (“profilering”);
 • je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot onze dienstverlening;
 • gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel onze website te verbeteren;
 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van U-Nighten andere opgevraagde informatie;
 • om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
 • voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 • voor het verbeteren van onze website en onze service;
 • voor interne administratie;
 • je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Jouw gedrag op de website

Wij doen dit om:

Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of documenten te downloaden. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat U-Night deze informatie opslaat. Ook kunnen we informatie opslaan over je surfgedrag.

U-Night is onderdeel van zowel ESL Benelux als SportsCloud, beide gevestigd in Eindhoven. Zij zijn rondom je gedrag op de website de data verwerkers en beheerders. Zij zullen je gegevens op de juiste manier bewaren en beschermen.

Mocht je jouw gegevens actief achterlaten bij invulformulieren en de opt-in accepteren dan kun je in de toekomst worden benaderd voor evenementen die in lijn liggen met U-Night activiteiten door ESL Benelux of SportsCloud. Hier kun je je ten alle tijden voor afmelden, zowel bij de betrokken partijen als U-Night zelf.

Gebruik van persoonsgegevens
U-Night gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@u-night.nl.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van U-Night.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke organisaties U-Night persoonsgegevens deelt.

Webhosting

PCextreme
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van PCextreme. PCextreme verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. PCextreme heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. PCextreme is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Zapier
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Zapier. Zapier zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Zapier beveiligd opgeslagen. Zapier maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Zapier behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Online advertising

Facebook
Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

U-Night zal verder geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met U-Night via info@u-night.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Permissie instellingen
U-Night gebruikt verschillende technieken en methoden om uw webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

Basis website
Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Hiermee kunt u alleen de standaard statische website bekijken. Er is geen wettelijke toestemming voor deze cookies vereist en zonder deze cookies kunnen de websites van U-Night niet correct functioneren. Als u deze cookies niet wilt goedkeuren, kunt u deze uitschakelen in uw browserinstellingen.

Geoptimaliseerde website
Op dit niveau staat u het verzamelen van anonieme statische informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website van U-Night te optimaliseren.

Dynamische website
Op dit niveau staat u het verzamelen van persoonlijke informatie toe en gebruikt u deze om uw ervaring direct of in de toekomst op de website van U-Night te optimaliseren.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen leest u in het cookie statement.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. U-Nigh tis niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. U-Night raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 2 februari 2021.

Contactgegevens
U-Night
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
info@u-night.nl